Solved je kolaboračná platforma sprostredkujúca poradenskú činnosť v oblasti čistých technológií. Spoločnosť sa zaoberá celosvetovými problémami v oblasti životného prostredia tým, že umožňuje svojim klientom, hlavne mestám, obciam a vládam, ale aj súkromným spoločnostiam, ľahkú spoluprácu so špičkovými odborníkmi z celého sveta a stimuluje výmenu nápadov pri riešení miestnych, regionálnych a celosvetových environmentálnych otázkach.

Spoločnosť Solved bola založená slovensko-fínskym tímov a má kancelárie aj vo Fínsku, konkrétne v Helsinkách a Oulu, a tiež aj na Slovensku.