Oblasti

Investujeme do firiem podnikajúcich v oblastiach, ktorým najviac rozumieme a v ktorých máme významné know-how. Zaujímajú nás ambiciózni podnikatelia najmä v oblasti informačných a komunikačných technológií, energetiky a medicínskej diagnostiky. Pri obzvlášť zaujímavých príležitostiach zvážime investíciu aj v iných sektoroch.

Výška investície

Podnikateľom poskytujeme tzv. zárodočný a rozbehový kapitál. Pre firmy v počiatočných fázach rozvoja, napr. v "proof-of-concept" štádiu a pred generovaním obratu,  sa výška investície pohybuje medzi €50 tis. a €200 tis. V neskorších fázach poskytujeme firmám rozbehový kapitál v rozmedzí od €300 tis. do €1.5 milióna s možnosťou niekoľkých kôl financovania. 

Geografia

Naše fondy sa v súčasnosti zameriavajú na spoločnosti založené alebo pôsobiace na Slovensku.