Investičný manažér

Terézia sa pripojila k tímu Neulogy Ventures v roku 2014. Svoje profesijné skúsenosti získala ako stážistka oddelenia inštitucionálnych vzťahov v spoločnosti Sustainalytics v Holandsku, kde pracovala na vývoji interných ako aj externých komunikačných stratégií. Analytické schopnosti si zdokonalila v zaisťovacej spoločnosti v Bratislave. Terézia obdržala bakalársky titul na Haagskej Univerzite aplikovaných vied.