Podnikatelia pre podnikateľov

Neulogy Ventures založili podnikatelia s cieľom poskytnúť rozbehový kapitál a podporu mladým a začínajúcim podnikateľom s ambíciou uspieť na svetových trhoch. Naše know-how pre investované firmy zakladáme na dlhoročných skúsenostiach s podnikaním a investovaním do technologckých firiem, či už našich vlastných, alebo skúsenostiach našej siete úspešných podnikateľov zo Slovenska aj mimo neho. Chceme prostredníctvom našich investícií pomôcť vyrásť novej generácii podnikateľov s globálnym dopadom. 

Pridaná hodnota

S financovaním dávame firmám aj príležitosť a zdroje ďalej sa rozvíjať. Naša pridaná hodnota spočíva v znalosti lokálneho inovačného ekosystému, širokej sieti mentorov a expertov siahajúcej od Viedne až po Silicon Valley, a rokoch skúseností s realizovaním investícií do základného imania spoločnosti. Poznáme dobre obe strany procesu pri investíciách do začínajúcich firiem a ponúkame firmám unikátne poznatky založené na našich podnikteľských, investičných a menežérskych skúsenostiach.

Transparentnosť

Neulogy Ventures je prvou slovenskou spoločnosťou spravujúcou fondy rizikového kapitálu, ktorá podlieha pravidlám a prísnej regulácii na vyspelom finančnom trhu v Luxembursku. Riadime sa najvyššími štandardmi pre investičné spoločnosti v oblasti rizikového kapitálu a máme zároveň záväzok s investovanými firmami a našimi investormi jednať profesionálne, transparentne a priamo.

Prečítajte si viac o fondoch, ktoré momentálne spravujeme.