01.08.2016

Neulogy Ventures investovalo do start-upu Limewood, ktorý vyvíja aplikované analytické riešenia v oblasti Big Data. Tieto riešenia umožňujú spoločnostiam hlavne v bankovom a poistnom sektore monitorovať a analyzovať správanie svojich distribučných sietí, identifikovať riziká storna a optimalizovať portfólio z perspektívy profitabilnosti. Správanie a rizikové dáta sú monitorované a zároveň dopĺňané proprietárnymi modelovacími metódami, prediktívnymi funkciami a zrozumiteľnými vizualizáciami.       

Spoločnosť Limewood bola založená skupinou skúsených manažérov, predtým aktívnych v IT a poistnej sfére. CEO spoločnosti, Radovan Čechvala, ako aj celý Limewood team má rozsiahle skúsenosti v oblastiach Business Intelligence, Data Warehousing a Big Data v kombinácii s know-how v poisťovníctve a aplikovanej štatistike. “Vidíme veľký potenciál v technologickom prevrate konzervatívneho poistného a bankového sektora a tešíme sa, že môžeme teamu Limewood pomôcť preniknúť do sfér kde ich analytické a vizualizačné produkty budú užitočné,” uviedol Christian Mandl z Neulogy Ventures, zodpovedný za transakciu.