12.06.2015

Neulogy Ventures nedávno investovalo do Ingen.io, člena akceleračného programu pražskej Wayry CEE a novo zaradeného finalistu súťaže Tech All Stars. Ingen.io produkty poskytujú API službu, ktorá vytvára dodatočný kontext a objavuje pomenované entity, ktoré nie sú explicitne spomenuté, ale ktoré sú súčasťou širšieho kontextu v rámci vyhľadaných dát. Inovatívny produkt spracovania prirodzeného jazyka mapuje všetky možné súvislosti medzi rôznymi entitami a vyberá skryté kontextové informácie z akéhokoľvek textu a v akomkoľvek jazyku. Jednotliví vydavatelia, inzerenti a spoločnosti pôsobiace v oblasti médií môžu potom odvodiť dodatočnú hodnotu a postrehy.

Atanas Youroukov, podnikateľ a zakladateľ piatich rôznych startupov, vedie Ingen.io tím so sídlom v Bratislave na Slovensku. Jaroslav Lupták, investičný manažér Neulogy Ventures, zodpovedný za transakciu vysvetľuje: „Priniesli sme výborný tím z Bulharska. Je to opäť ďalším dôkazom toho, že sa z Bratislavy stáva startupové centrum a že inovačný ekosystém tu nevídaným tempom neustále rastie.” 

Ingen.io získanú investíciu od Neulogy Ventures využije na úplný vývoj produktu ako aj na založenie silnej základne v Bratislave.