07.09.2016

Erigones je software na zapojenie, automatizáciu a údržbu cloudových dátových centier a ich procesov. Jeho API a webové rozhranie zjednodušuje prácu a software umožňuje automatizovať prevádzku a údržbu cloudového data centra, zvyšuje jeho spoľahlivosť a zabezpečenie a zrýchľuje zapojenie ako aj sfunkčnenie systému. Riešenie podstatne znižuje celkové a servisné náklady cloudového servera a je ľahko škálovateľné. Cloudový operačný systém ErigonOS sa inštaluje priamo z USB kľúča alebo webu a dokáže vytvoriť jedno virtuálne dátové centrum integráciou serverov s rôznymi operačnými systémami.

Firma Erigones SDDC pracovala minulý rok pre viacerých významných klientov v CEE regióne, medzi ktorých patrí aj Datalan – jedna z najväčších slovenských IT firiem. Tím sa skladá z inžinierov s obsiahlými skúsenosťami s administráciou systémov veľkých dátových centier. CEO firmy, Patrik Skovajsa, má rozsiahlé skúsenosti s veľkými dátami, cloudovými riešeniami a virtualizáciou. Investícia od Neulogy Ventures bude použitá na zrýchlenie medzinárodnej expanzie firmy a ďalší rozvoj.

“Počet virtuálnych počítačov sa neustále zvyšuje a cloudové riešenia sa pre firmy v rôznych sektoroch stávajú štandardom. Erigones SDDC ponúka inovatívne riešenia na minimalizovanie nákladov na cloudovú architektúru a zároveň na maximalizovanie jej potenciálu,” vysvetľuje Jaroslav Ľupták, investičný manažér Neulogy Ventures.