MONOGRAM Technologies je spoločnosť poskytujúca služby v oblasti návrhu, vývoja, nasadzovania a údržby komplexných internetových aplikácií a web dizajnu. V súčasnosti pôsobí najmä na Slovensku a v Českej republike, ale aj v iných krajinách EÚ a v Turecku. 

Spoločnosť vznikla spojením špecialistov, ktorí poskytovali služby v oblasti digitálneho dizajnu a programovacích služieb, ako aj biznis konzultingu.

Firmu MONOGRAM Technologies v roku 2005 spoluzakladal Ivan Štefunko.