Ako žiadať financovanie od Neulogy Ventures?

Priamo na našej stránke možete vyplniť jednoduchý elektronický formulár, ktorý obsahuje základné informácie o Vašom projekte.  

Podpisuje Neulogy Ventures dohodu o mlčanlivosti (NDA)?

Dohodu o mlčanlivosti z pravidla nepodpisujeme. Tu sa dočítate prečo to nerobí väčšina investorov. Samozrejme, k dohode o mlčanlivosti môžeme pristúpiť pred začatím procesu due diligence, alebo v prípade, že je to žiaduce v procese ochrany duševného vlastníctva.

Ako viem, že mi môj nápad neukradnete?

Našou hlavnou úlohou je nájsť vynikajúce tímy, schopné pretaviť svoje nápady do komerčne úspešných produktov. Nápad bez tímu, ktorý by bol schopný ho realizovať je takmer bezcenný. Navyše, reputácia je v našom biznise kľúčovým aktívom a vykrádanie nápadov by vo veľmi krátkom čase znamenalo koniec nášho podnikania. Nie je v našom záujme nápady kopírovať alebo predávať tretím stranám.

Do akých typov spoločností Neulogy Ventures investuje?

Neulogy Ventures investuje do technologických firiem v rôznych štádiách vývoja; od nápadu, cez overovanie technológie až po štádium keď spoločnosť potrebuje kapitál na medzinárodnú expanziu.

V akej výške sa typicky pohybujú investície Neulogy Ventures?

V jednom investičnom kole môžeme investovať od  50 tisíc až 1,5 milióna eur. V závislosti na štádiu vývoja spoločnosti sa môže celkové financovanie vyšplhať do výšky 3 milióny eur. 

Ako môže Neulogy Ventures pomôcť mojej firme?

Keďže sme fond založený, vedený a podporovaný podnikateľmi, ponúkame našim firmám dlhoročné skúsenosti so štrukturovaním a riadením medzinárodných spoločností v širokej škále sektorov v segmente B2C ako aj B2B, prístup k sieti našich medzinárodných kontaktov, zahraničným trhom a zdrojom ďalšieho financovania. Je však dôležité si uvedomiť, že na ceste za úspechom Vašej firmy je našou úlohou zaplatiť benzín a pomôcť s výberom trasy, ale volant nechávame vo vašich rukách.

Poskytuje Neulogy Ventures firmám pôžičky?

Nie. Pôžičky poskytujú banky a typicky vyžadujú ručenie za úver hmotným majetkom, prípadne iné záruky. My investujeme do základného kapitálu spoločnosti výmenou za minoritný podiel. Neposkytujeme financovanie na vykúpenie podielov existujúcich akcionárov.

Prevezme Neulogy Ventures kontrolu nad spoločnosťou do ktorej investuje?

Nie. Poskytujeme financovanie za minoritný podiel v spoločnosti, typicky v rozmedzí 10% až 40% v závislosti od valuácie spoločnosti. Je v našom záujme aby zakladatelia firmu naďalej riadili a boli hlavným motorom jej rastu. Typicky je investor zastúpený v dozornej rade a dbá na to, aby mal podnikateľ všetky potrebné zdroje, na to aby firma prosperovala.

Nenašli ste svoju otázku na zozname F.A.Q.?

Ak sa Vaša otázka nenachádza na zozname často kladených otázok, napíšte nám na info@neulogyventures.com.