AgentBalance je inovatívne softvérové riešenie, ktoré prináša kotaktným centrám unikátny set psychologických metrík o ich agentoch. Riešenie bolo navrhnuté špeciálne pre kontaktné centrá a spoločnosti zastrešujúce zákaznícky servis a rieši potreby a výzvy, ktorým čelia. Metriky umožňujú manažérom lepšie porozmuieť psychologickému rozpoloženiu agenta, čo v kontexte jeho produktivity a dĺžky pracovného vzťahu predstavuje nenahraditeľný vstup pre tradičné manažérske procesy.  

Spoločnosť AgentBalance s.r.o. získala venture kapitál finacovanie od spoločnosti Neulogy Ventures vo výške USD 500,000. Táto investícia zaistí dostatočné zdroje pre rast globálneho predaja a marketingu a rozvoj R&D centra v Košiciach.