Slovak
Author: 
Juraj Svincak
Testimonial image: 
Description: 
Neulogy Ventures je pre nás skvelý biznis partner. Sú skutočne otvorení komunikácii a chápu náše zmýšľanie a kroky pri riadení spoločnosti. Naše stretnutia sú vždy dobrou príležitosťou na diskutovanie a konzultovanie našej stratégie, namiesto jednoduchého reportovanie pokroku. Takisto vidíme Neulogy Ventures ako silného partnera pri ďalšom fundraisovaní vďaka ich sieti kontaktov a skúsenostiam.
Company: 
Meet'n'learn
Short text version: 
Neulogy Ventures vnímame ako silného partnera pri ďalšom fundraisovaní vďaka kontaktom.